Kurs “Sesia szybko i bezboleśnie” dla studentów

OPIS KURSU4a

 1. Kurs skierowany jest do grup zorganizowanych, zapraszamy do współpracy samorządy studenckie, koła naukowe i grupy  nieformalne
 2. Liczba uczestników: od 10 – 20 osób
 3. Czas trwania: 8 tygodni po 2 godz. zegarowe Termin zajęć ustalany jest z koordynatorem projektu.
 4. Kurs kończy egzamin potwierdzający umiejętność szybkiego czytania i notowania metodą Map Myśli
 5. Cena kursu uzależniona jest od liczby uczestników

EFEKTY I KORZYŚCI

 1. Podniesienie tempa czytania minimum 3 razy
 2. Znaczne skrócenie czasu poświęconego na naukę
 3. Umiejętność przejrzystego i szybkiego notowania z książek i wykładów
 4. Eliminacja stresu i prokrastynacji
 5. Zaufanie do własnych możliwości i doskonała organizacja pracy własnej

PROGRAM KURSU4b

 1. szybkie czytanie tekstów beletrystycznych i popularno – naukowych
 2. notowanie metodą Map Myśli
 3. techniki koncentracji uwagi
 4. trening pamięci
 5. motywacja w nauce
 6. wrodzone inteligencje
 7. style uczenia
 8. nauka żonglowania
 9. planowanie czasu
 10. jak zdawać egzaminy

Program może ulec modyfikacji po konsultacjach z daną grupą uczestników.