Kurs “Szybkie czytanie i notowanie mapami myśli”

OPIS KURSU

 1. Czas trwania kursu grupowego i indywidualnego: 8 tygodni – jeden raz w tygodniu po 2 godz. zegarowe, łącznie 16 godz. zegarowych ( 21 godzin szkoleniowych).2a
 2. Liczba uczestników:5-12 osób.
 3. Każdy uczestnik w cenie kursu otrzymuje: materiały szkoleniowe, testy pomiaru tempa, niezbędne akcesoria, certyfikat ukończenia kursu.
 4. Na każdych zajęciach: mierzymy postępy za pomocą testów pomiaru tempa czytania i stopnia zapamiętywania przeczytanych informacji.
 5. Kurs kończy egzaminpotwierdzający nabyte umiejętności, w trakcie którego kursant  przeczyta około 200. stronicową książkę w 2 godziny i sporządzi z niej notatkę w formie Mapy Myśli.

EFEKTY I KORZYSCI

W zakresie czytania będziesz:

 1. Czytać minimum 3 razy szybciej z zachowaniem rozumienia czytanego teksu
 2. Odpowiednie dobierać tempo i technikę czytania w zależności od trudności tekstu i ilości czasu na lekturę
 3. Utrzymywać wysoką koncentrację, trafnie planować ilość czasu na czytanie
 4. Ufać w swoje możliwości, efektywnie pracować i eliminować zaległości
 5. Mieć czas na czytanie dla przyjemności i będziesz nadążać za nowościami

W zakresie notowania i zarządzania informacją:

 1. Nauczysz się  przejrzyście i efektywnie notować z książek, artykułów, spotkań i wykładów
 2. Pokonasz uczucie przytłoczenia w nadmiarze informacji
 3. Nauczysz się je szybko wyszukiwać i odpowiednio oznaczać, kategoryzować, hierarchizować oraz odrzucać ich nadmiar
 4. Będziesz pracować wydajniej, uczyć się trzy razy szybciej
 5. Nauczysz się myśleć koncepcyjnie, rozwiniesz kreatywność

PROGRAM KURSU: 

W zakresie nauki szybkiego czytania:2b

 1. Eliminacja błędów czytelniczych
 2. Trening poszerzanie pola widzenia i skracanie czasu parzenia na tekst
 3. Techniki czytania tekstów beletrystycznych, naukowych i dokumentów

 W zakresie nauki notowania metodą Map Myśli:

 1. Omówienie wad tradycyjnych notatek i zalet Map Myśli
 2. Zasady tworzenia i możliwości zastosowania Map Myśli
 3. Sporządzanie Map Myśli z artykułów, książek, spotkań i wykładów