Cena

Ceny kursów

  1. Kurs grupowy:  900 zł  (40 zł godzina zegarowa)
  2. Kurs indywidualny (jedna osoba): 1950 zł (bez kosztów dojazdu)
  3. Kurs dla dzieci z problemami w czytaniu: 950 zł

W cenę kursu wliczone są:

  • materiały szkoleniowe – podręczniki
  • testy pomiaru tempa
  • niezbędne akcesoria – kości, wskaźnik i zakładka
  • komplet piłek do żonglowania
  • certyfikat ukończenia kursu

Ceny kursu mogą różnić się nieznacznie w danym regionie.

Ceny warsztatów

Ceny warsztatów ustalane są każdorazowo, w zależności od ilości uczestników oraz kosztów wynajęcia sali.

Formy płatności

  1. Gotówką na pierwszych zajęciach.
  2. Przelewem na konto:

Nr konta: 41 1090 1098 0000 0001 1903 0544
Europejskie Centrum Uczenia „Efekt”
ul. Nowiny 48 D, 80-020 Gdańsk
Tytułem: Imię i nazwisko/rodzaj kursu/miasto

Istnieje możliwość płatności w ratach, po ustaleniu z trenerem.

Rabaty:

Drugie i kolejne dziecko rabat 50 zł od osoby.