Pobierz metronom

Metronom jest bardzo pomocnym narzędziem w trakcie treningu szybkiego czytania. Pomaga utrzymywać właściwe tempo czytania, eliminuje zbędne zatrzymania wzroku na tekście oraz regresję czytelniczą, czyli nawyk cofania wzroku.

 Metronom Tempo 1

Pobierz metronom

 Metronom Tempo 2

Pobierz metronom

Metronom Tempo 3

Pobierz metronom