Kurs “Czytam z radością” dla dzieci z problemami w czytaniu od 7 lat

OPIS7a

 1. Kurs skierowany jest do dzieci, które mają problemy w czytaniu: składają litery lub sylabizują
 2. Rodzic bierze czynny udział w treningu dziecka w domu
 3. Zalecany czas ćwiczeń: codziennie 20 minut
 4. Kurs poprzedzają konsultacje, w celu diagnozy umiejętności czytelniczych dziecka i doboru odpowiedniej metody pracy (koszt godzinnego spotkania: 100 zł.)
 5. Warianty kursów:
 • indywidualny:czas trwania: 8 spotkań po 1 godz. zegarową,  raz w tygodniu lub wg uzgodnień z rodzicem

EFEKTY I KORZYŚCI7b

Dzięki treningowi Twoje dziecko:

 1. Przestanie składać litery
 2. Zacznie płynnie czytać
 3. Polubi czytanie
 4. Zwiększy koncentrację uwagi
 5. Poprawi rozumienie czytanego tekstu

PROGRAM

 • eliminacja błędów i nawyków czytelniczych
 • zapoznanie z nową techniką czytania
 • trening pamięci fotograficznej
 • trening koncentracji uwagi