Kurs „Szybkie czytanie i efektywne uczenie się”

1aOPIS KURSU:

 1. Czas trwania:
  • Kurs grupowy:  9 tygodni – raz w tygodniu po 2,5 godz. zegarowe, łącznie 22,5 godz. zegarowe (30 godz. szkoleniowych)
  • Indywidualny: 9 tygodni – raz w tygodniu po 2 godz. zegarowe, łącznie 18 godz. zegarowe (24 godz. szkoleniowe)
 2. Liczba osób w grupie:  5-12 osób
 3. Kurs kończy egzamin potwierdzający nabyte umiejętności
 4. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia zajęć
 5. Zapraszamy dyslektyków

EFEKTY I KORZYŚCI :

 1. Będziesz czytać minimum trzy razy szybciej z zachowaniem rozumienia tekstu
 2. W zależności od rodzaju tekstu będziesz stosować różne strategie i techniki czytelnicze
 3. Nauczysz się umiejętnie zarządzać informacją: odpowiednio ją oznaczać, kategoryzować i odrzucać nadmiar
 4. Poznasz zalety Map Myśli, a dzięki temu będziesz  notować krótko i przejrzyście
 5. Będziesz uczyć się efektywnie, tzn. zgodnie z wrodzonym stylem uczenia, znacznie krócej i przyjemniej
 6. Znacząco polepszysz koncentrację, pamięć oraz  motywację

1bPROGRAM KURSU:

 1. Nauka szybkiego czytania:
  • eliminacja błędów i nawyków czytelniczych
  • różne techniki i strategie czytania (beletrystyka, teksty naukowe, prasa i dokumenty)
 2. Notowanie metodą Map Myśli:
  • zalety i zasady sporządnia Map Myśli
  • praktyczne sporządzanie Map Myśli z tekstów i ze słuchu
 3. Trening umysłu:
  • techniki koncentracji uwagi – nauka żonglowania
  • techniki relaksacji –  zastosowanie muzyki w uczeniu się
 4. Polepszenie pamięci:
  • rodzaje i zasady działania pamięci
  • techniki pamięciowe
 5. Efektywne uczenie się:
  • style uczenia się i wrodzone rodzaje inteligencji
  • odpowiednie przerwy i powtórki w nauce