Kurs “Szybkie czytanie i efektywne uczenie się” dla dzieci 8-12 lat

OPIS KURSU6c

 1. Kurs skierowany jest do dzieci, które płynnie czytają, w przypadku składania liter lub sylabizowania zapraszamy na kurs pt. „Czytam z radością”
 2. Warianty kursów:
  • grupowy: czas trwania: 8 tygodni – jeden raz w tygodniu po 2.5 godz. zegarowe
  • indywidualny: czas trwania: zalecany 8 tygodni – raz w tygodniu po 2. godz. zegarowe
 1. Liczba uczestników: 612 osób6a
 2. Uczestnik w cenie kursu otrzymuje: materiały szkoleniowe, testy pomiaru tempa, niezbędne akcesoria, piłki do żonglowania, certyfikat ukończenia kursu
 3. Na każdych zajęciach: mierzymy postępy za pomocą testów pomiaru tempa czytania i stopnia zapamiętywania przeczytanych informacji
 4. Kurs kończy egzamin potwierdzający nabyte umiejętności, w trakcie którego Twoje dziecko zdąży przeczytać około 150 – 200. stronicową książkę w 2 godziny (albo krócej).
 5. Zapraszamy dyslektyków!

EFEKTY I KORZYŚCI

Kilkukrotne lub nawet kilkunastokrotne podniesienie tempa czytania  z zachowaniem rozumienia czytanego teksu, a ponad to :

 1. Przełamanie niechęci  i polubienie  czytania.
 2. Lepsza koncentracja uwagi i pamięć.
 3. Umiejętność kreatywnego i skutecznego notowania.
 4. Nabranie śmiałości i zaufania do swoich możliwości.
 5. Znacznie lepsze wyniki w nauce

PROGRAM6b

W zakresie nauki szybkiego czytania:

 • eliminacja błędów czytelniczych, poszerzanie pola widzenia
 • skracanie czas parzenia na tekst, trening pamięci fotograficznej
 • wprowadzenie różnych technik czytania

W zakresie nauki notowania metodą Map Myśli:

 • omówienie wad tradycyjnych notatek i zalet Map Myśli
 • nauczenie zasad tworzenia Map Myśl
 • przedstawienie możliwości  zastosowania Map Myśli w nauce różnych przedmiotów

 W zakresie technik uczenia się:

 • omówienie działania: mózgu,  koncentracji uwagi,  pamięci
 • trening technik pamięciowych pozwalających na skuteczne zapamiętywanie różnego rodzaju informacji: słówek ,terminów, list, numerów, twarzy i nazwisk
 • diagnoza wrodzonych stylów uczeniach się i rodzajów inteligencji
 • planowanie nauki przerw oraz i powtórek