Kurs “Ferie lub wakacje z szybkim czytaniem i treningiem umysłu” dla dzieci 8-15 lat

OPIS8a

 1. Cel zajęć:
  • atrakcyjne urozmaicenie  letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
  • przyjemne i twórcze przygotowanie do podjęcia obowiązków szkolnych
  • zapoznanie z nowoczesnymi metodami czytania i uczenia się
 1. Adresat: dzieci i młodzież w wielu od 8-15 lat
 2. Czas trwania: zajęcia odbywają się codziennie przez 2 tygodnie po 2 godz. zegarowe od poniedziałku do piątku, łącznie 20 godz. zegarowych (26, 5 godz. lekcyjne)
 3. Liczba uczestników: 5 -12 osób
 4. Przebieg zajęć:
 • uczestnicy przynoszą na zajęcia własne  książki do czytania.
 • co drugi dzień będę przeprowadzane testy badające postępy w czytaniu.
 • każde dziecko otrzymuje skrypt zawierający ćwiczenia i wiedzę teoretyczną z danego zagadnienia
 • wszyscy otrzymują certyfikaty ukończenia zajęć
 1. Prowadzimy także zajęcia dla grup zorganizowanych, np. szkół, gminnych ośrodków

EFEKTY I KORZYŚCI8b

 1. Minimum trzykrotne przyspieszenie tempa czytania z zachowanie rozumienia czytanego tekstu
 2. Przełamanie niechęci do czytania
 3. Poprawa koncentracji uwagi
 4. Nauka skutecznego zapamiętywania
 5. Umiejętność  notowania metodą Map Myśli

PROGRAM KURSU

 • wprowadzenie do szybkiego czytania: pomiar tempa wyjściowego, diagnoza błędów i nawyków czytelniczych
 • działanie półkul mózgowych w kontekście efektywnego uczenia się
 • techniki koncentracji uwagi: ćwiczenia, relaksacja, działanie muzyki, malowanie rozet, żonglowanie
 • rodzaje i działanie pamięci, zapamiętywanie numerów
 • teoria wrodzonych rodzajów inteligencji:, ćwiczenia IQ
 • wprowadzenie do notowania metodą Map Myśli, wady tradycyjnych notatek
 • sporządzanie Map Myśli z tekstów i książek
 • aktywne słuchanie, sporządzanie Map Myśli ze słuchu
 • techniki pamięciowe: łańcuchowa metoda skojarzeń, technika słów zastępczych
 • podsumowanie zajęć, pomiar uzyskanego tempa, czytanie książki, wręczenie certyfikatów.