Kurs “Szybkie czytanie dla zaawansowanych”

OPIS KURSU5a

 • Kurs skierowany jest do osób, które ukończyły już kursy szybkiego czytania
 • Czas trwania: 5 tygodni po 1,5 godz. zegarowe, łącznie 7,5 godz. zegarowe (10 godz. szkoleniowych)
 • Formy kursu: zajęcia odbywają się grupowo lub indywidualnie i są dostosowane do indywidualnych potrzeb i umiejętności uczestników
 • Każdy uczestnik otrzymuje: specjalnie przygotowanych skrypt dla zaawansowanych z ćwiczeniami oraz certyfikat ukończenia szkolenia

EFEKTY I KORZYŚCI

Dzięki udziałowi w zajęciach:

 1. Sprawdzisz i ocenisz swoje aktualne tempo czytania
 2. Zweryfikujesz i rozszerzysz swoje umiejętności
 3. Odświeżysz ćwiczenia gimnastykujące oko i poszerzające pole widzenia
 4. Zapoznasz się z elementami metody czytania fotograficznego
 5. Zrealizujesz cykl treningu za pomocą zaawansowanych technik czytania

PROGRAM KURSU5b

Na zajęciach będziesz ćwiczyć czytanie: 

 1. wybiórcze, selektywne, uważne
 2. ideograficzne, antycypacyjne, fotograficzne
 3. za pomocą różnych źródeł informacji, przy określonych limitach czasowych