Kurs “Szybkie czytanie i trening umysłu” dla firm

OPIS KURSU

 1. Kurs skierowany jest dla pracowników firm i instytucji, którzy:3a
 • pracują na co dzień z dużą ilością tekstów
 • chcą i muszą na bieżąco rozszerzać swoją wiedzę i kwalifikacje
 • pragną doskonalić kompetencje w zakresie nowoczesnych technik pracy umysłowej, koncentracji uwagi oraz efektywności osobistej
 1. Szkolenie może odbywać się w:
 • formie grupowej lub indywidualnej
 • wariancie podstawowym lub rozszerzonym
 1. Prowadzimy bezpłatne szkolenie pokazowe mające na celu:
 • zaprezentowanie możliwości i ćwiczeń doskonalących czytanie
 • diagnozę potrzeb oraz doprecyzowanie oczekiwań dotyczących pełnego programu oraz przebiegu szkolenia
 1. Cena szkolenia uzależniona jest od: ilości uczestników, miejsca szkolenia oraz wybranego wariantu
 2. Liczba uczestników w grupie: do  14 osób
 3. Przebieg zajęć: każde zajęcia składają się z dwóch części:
 • I – ćwiczenia rozszerzające pole widzenia, podnoszące tempo czytania; moduł kończy test badający postępy  w tempie czytania oraz rozumienia czytanego tekstu
 • II – omówienie zagadnień teoretycznych z wybranej tematyki, ćwiczenia usprawniające wybrane umiejętności
 • ostanie – egzamin potwierdzającego nabyte umiejętności

EFEKTY I KORZYŚCI

 1. Minimum 3-krotne podniesienie tempa czytania z zachowaniem rozumienia tekstu w tempie około   2 strony tekstu A 4 w 1,5 min. / 80-100 stron beletrystyki  w 1 godzinę
 2. Wysoka koncentracja uwagi w trakcie czytania
 3. Umiejętność zastosowania różnych technik czytania w zależności od rodzaju tekstu oraz pracy z kilkoma źródłami równocześnie
 4. Czas na czytanie dla przyjemności, eliminacja zaległości czytelniczych
 5. Umiejętność sporządzania Map Myśli – nowoczesnej techniki planowania i notowania z tekstów oraz ze słuchu ( np.w trakcie spotkań i wykładów)
 6. Znajomość kreatywnych sposobów uczenia się języków obcych
 7. Poprawa pamięci, umiejętność zapamiętywania terminów, list, twarzy i nazwisk
 8. Umiejętności koncentracji uwagi i regeneracji umysłu

PROGRAM KURSU

WARIANT PODSTAWOWY3b

 1. Czas trwania kursu: 16 godz. szkoleniowych, np. 8 spotkań po 2 godz. szkoleniowe
 2. Główne moduły kursu:
 • szybkie czytanie: diagnoza błędów i nawyków czytelniczych, pomiar aktualnego tempa czytania oraz stopnia zapamiętywania czytanego tekstu, techniki podnoszące tempo czytania, różne strategie czytelnicze w kontekście rodzajów tekstów: dokumenty, prasa, beletrystyka, teksty naukowe
 • budowa i działanie mózguw kontekście efektywnej pracy umysłowej: rola prawej  i lewej półkuli
 • Mapy Myśli jako nowoczesna technika notowania: wady tradycyjnych notatek, zalety Map Myśli, zasady sporządzania Map Myśli, zastosowanie: notowanie z dokumentów, książek, podczas spotkań i wykładów.
 • nauka żonglowania

WARIANT ROZSZERZONY

 1. Czas trwania kursu: 26 godz. szkoleniowych, np. 8 spotkań po 3 godz. szkoleniowe.3c
 2. Główne moduły kursu jak w wariancie podstawowym plus:
 • wybrane techniki pamięciowe: zapamiętywanie twarzy i nazwisk, terminologii, numerów i list
 • metody uczenia się języków obcych
 • techniki koncentracji uwagi: rola, podział, zasady działania
 • relaksacja: regeneracja umysłu, przerwy w pracy i nauce
 • panowanie czasu: zasady, narzędzia, zalety, „pożeracze czasu”